. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vad kan Framgångsrikt göra för dig...
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Framgångscoaching
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Om företaget
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Även om pengar i sig               
kan vara en dröm,               
används de bäst till att               
förverkliga en dröm.               

Verktyg för ett Framgångsrikare liv


Vår utgångspunkt är att de allra flesta ser att de skulle kunna leva ett framgångsrikare liv. Tyvärr tenderar de flesta att gå in en acceptans till det som är och därmed låter de sitt liv rinna mellan fingrarna. Vi ser att detta inte ska behöva ske, och tror att en vanlig orsak till detta är bristen på verktyg.

Därför kommer vi här att regelbundet lägga ut verktyg, tips & råd, och som förhoppningsvis kan komma att fungera som inspiration och hjälpmedel till att du ska kunna ta de beslut och aktioner som krävs för att du ska få det du vill.


Vilken del av framgångsstatistiken tillhör du?


Om du tog 100 personer från gatan med en ålder på 25 år,
och följer dem genom livet till de är 65, dvs. i 40 år.
Då kommer du att märka följande:

· 3 av dessa människor är ekonomiskt oberoende

· 42 kommer att ha det okej, men kommer fortfarande behöva finansiell hjälp (lån och krediter)

· 55 av dem kommer att vara panka

· 42 kommer inte klara sig utan att få hjälp från någon annan

Detta vill säga att 3% av dessa människor kan komma att ligga i närheten av ett extraordinärt liv på det ekonomiska planet, och faktum är att detta går igen även inom andra områden i livet. Ett annat exempel, är en stor varuhuskedja som i en rekryteringsprocess tittat utanför bolaget för att finna rätt kompetens till ledande befattningar för företaget. Detta väckte onda känslor bland de anställda som tyckte att det var bättre att utbilda och träna befintlig personal.

En bra idé ansåg man från ledningens sida, som satte upp en ledarskapsprogram som ett bevis på att man tog personalens önskan på största allvar. För att det skulle vara praktiskt genomförbart skulle personalen behöva gå utbildningen två dagar i veckan (tisdagar och torsdagar, mellan 17:00-19:00) för att gå igenom detta managementprogram, och utvecklas till företagets nya ledare.

Detta kunde ses som en möjlighet till utveckling, att komma uppåt i organisationen, tjäna mer pengar, samt att utbildningen var av den digniteten att den gav högskolepoäng och utöver detta var utbildningen också gratis för de som deltog.

Från ledningens sida menade man verkligen allvar med denna satsning, och såg detta som en bra möjlighet att använda resurserna inom företaget och få dem at växa in och upp i organisationen.

Alla tyckte att det var jättebra, personalen blev glada och de fackliga representanterna tyckte att företaget tog dem på allvar, så nu behövde de bara skriva in sig för att komma igång.

Nu till den intressanta frågan: hur många procent anmälde sig till detta utbildningsprogram?

Svar: 3 %!!!???

97 % sa – vänta nu….!!! Ska jag gå på kurs när jag är ledig, du menar alltså att jag ska stanna kvar efter arbetstiden är slut, två dagar i veckan mellan 17:00-19:00 på min fritid, sitta där i två timmar och lyssna på någon konsultbracka?! Ni måste vara galna, jag har viktigare saker för mig, jag har en tv-serie som jag följer, jag behöver klippa gräset, träffa kompisar eller vad det nu handlar om.

Hur kommer detta sig?

Det här är också något som jag själv många gånger stöter på i mitt yrke, där det finns medarbetare som skrikit efter utbildningar, och när företaget går deras önskan till mötes så kommer deltagaren med ett halvhjärtligt engagemang in i kurslokalen, med en attityd som utstrålar – vad kan du lära mig, som jag inte redan vet??

97 % är det som vill ha ut 110 %, men bara putta in 2 % själva, medens 3 % vet vad som krävs för att åstadkomma de resultat man vill ha…

Det händer att jag lyfter upp dessa exempel på mina föreläsningar, och allt som oftast reagerar åhörarna med – det är helt otroligt hur människor är…! Det intressanta är, att detta är något som de 97% också säger. De övriga 3% frågar sig – vilken kategori tillhör jag, kommer jag vara den som är ekonomiskt oberoende, eller lever i någon annan form av överflöd? Eller sitter jag här och väntar på att någon ska ta det rätta beslutet för mig så att min väg blir utstakat?

Trots att jag har träffat tusentals människor genom åren och som säger sig vilja ha ett framgångsrikare liv, har jag ännu inte stött på något som har lyckats nå dit genom att klaga, gnälla eller på något annat sätt rikta sitt missnöje mot att denne ännu ej har det liv den vill ha.

Vad jag vill bjuda in dig till, är att ställa frågan: vilken del av framgångstatistiken tillhör jag idag, och vilken del vill jag tillhöra om 10, 20, 30 år?

Dagens handlingar skapar morgondagens öde!

Så kan du uppnå ekonomisk frihet


Att leva ett framgångsrikare liv innefattar många gånger en bättre ekonomi. Jag hör ofta från människor vad de skulle vilja göra, men hur deras ekonomiska situation hindrar dem från att nå dit. Många har en önskan efter mer tid till att göra det de verkligen brinner för.

Tyvärr stannar detta vid att vara en dröm för de flesta. man får gå runt med hoppet om att skrapa fram någon miljon på en lott eller liknande. Förutom att de flesta inte vet hur mycket pengar de behöver för att vara ekonomiskt fria, har många heller inte utvecklat ett starkt varför.


Ekonomisk frihet innebär per min definition att inte behöva arbeta för att betala räkningarna. det vill säga, att oavsett om jag går till jobbet eller inte kommer det finnas en intäktsström (passiv inkomst) som står i relation till de fasta utgifter som jag har varje månad.

Om vi utgår ifrån detta, inser de flesta att det inte behövs några miljonbelopp, utan istället landar vi på ett passivt intäktsflöde kring en 10, 15 eller 20 000 kronor i månaden (eller vad som nu är aktuellt för just dig).

Som jag ser det finns det två vägar att nå dit, den ena är att disciplinerat sätta en vissa summa pengar i arbete regelbundet, för att så småningom uppnå en hävstångseffekt där pengarna i sig börjar bli självgenererande. Det viktigaste av allt här är, att sätta i gång och inte vänta.

Den andra vägen är att systematiskt ta kontrollen och börja avveckla och sänka de fasta utgifterna (självklart kan man göra både och om man vill).


Inspiration, videofilmer mm.

   


© 2009 Framgångsrikt  |  helena@framgangsrikt.se  |  + 46 70 630 80 61  |   www.framgangsrikt.se