. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vad kan Framgångsrikt göra för dig...
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ett Framgångsrikare liv
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Om företaget
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allt skapas två gånger,               
först i fantasin sen i verkligheten.               

Framgångscoaching

Framgångsrikt är specialiserade på följande områden:
 
Framgångs coaching – som ger dig verktygen till extraordinära resultat och personligt Mästerskap

Vad som är framgång, är någonting högst individuellt och subjektivt, och utifrån våra erfarenheter visar det sig att många människor inte har riktigt klart för sig vad framgång för just dem innebär. Många har fastnat i en uppfattning om framgång genom yttre påtryckningar, vilket mynnat ut i att få känner att de aldrig kommer fram. Vet du inte vad äkta framgång innebär för just dig, blir det också svårt att uppnå densamma.

Med hjälp av Framgångsrikt Coaching, har du nu möjligheten att komma fram till de rätta besluten och nå de rätta resultaten, som gör att du lever ett framgångsrikare liv, fyllt med extraordinära resultat.
Ekonomi coaching

Vägar till en framgångsrikare privat ekonomi


Personlig och finansiell frihet och Vägen till ekonomisk framgång.

Alla kan få en bättre ekonomi. Genom åren har det dock utkristalliserat sig ett vanligt mönster hos de klienter som valt allt coachas till ett rikare liv. En av de främsta begränsningar människor har, är sin egen relation till pengar, deras sätt att förhålla sig till sina surt förvärvade slantar som begränsar dem till att uppnå ekonomisk frihet. Med detta kommer en mängd bieffekter såsom bristande kunskap i var och hur man går tillväga för att bygga upp sin ekonomi, var möjligheterna finns osv.

Framgångsrikt ger dig de verktyg du behöver, samt en plan som hjälper dig till ett liv som handlar om att göra det du har lust till i stället för det du måste.


Business coaching - som leder till mer motiverade och lönsammare ledare och medarbetare

Vår utgångspunkt är att människor som mår bra, presterar också bra. Därmed blir en individ både effektivare och lönsammare. Från en ledares perspektiv innebär detta också allt som oftast mindre problem, och istället riktas fokus åt väsentligheter. Vid business coaching utgår vi ifrån verksamhetens filosofi och vision, för att koppla detta till individens egna ambitioner. Ibland kan coaching mynna ut i att den coachade kommer till insikten att dennes roll inte längre inspirera eller motiverar, utifrån ett sådant scenario förs vidare dialog med uppdragsgivaren för eventuell outplacement eller liknande.
Jobb coaching


Vad gör en jobbcoach?


En Jobbcoach arbetar med att hjälpa en person att få och behålla ett jobb. Det handlar om att stödja människor som blivit varslade, vill byta jobb, behöver byta bransch på grund av sjukdom eller som står utanför arbetsmarknaden av andra skäl.
Vårt åtagande ligger i att leverera de bästa tänkbara tjänsterna och verktygen, för att du snabbt ska få ett nytt arbete. För att detta ska vara möjligt, kommer vi att erbjuda dig ett starkt nätverk med en bred erfarenhet från näringslivet och med detta en bra kännedom om marknadens krav på dig som sökande.
I vår portfölj kommer vi att handplocka de tjänster som krävs för att vi tillsammans ska uppnå dina mål. Planen kommer att skräddarsys för att du ska få de absolut bästa förutsättningarna till att så snabbt som möjligt vara tillbaka, genom ett högt marknadsvärde och ett starkt varumärke.

Framgångsrikt Coaching använder sig i huvudsak av processinriktad coaching, vilket syftar till att ha en klar och tydlig målsättning (arbete), som fokuserar på handling/aktioner och väg framåt. Metodiken ger utrymme för att på ett flexibelt sätt anpassas utifrån deltagarens specifika behov, utan att för den sakens skull mista sin effekt. Varje möte leder till en kortsiktig handlingsplan som syftar till att uppfylla klientens övergripande mål för hela coaching programmet.© 2009 Framgångsrikt  |  helena@framgangsrikt.se  |  + 46 70 630 80 61  |   www.framgangsrikt.se